Eigen Warmte Balk

Eigen Warmte Balk Balk aardgasvrij in 2030 Een project in eigen dorp, hoe leuk en bijzonder is dat!¬† Energie Co√∂peratie Gaasterland (als […]

De NAM

De NAM Aardbevingen en de woningmarkt In maart 2014 benadert de NAM Purus Advies met de vraag leiding te geven aan de […]

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer Verkoop erfpacht Wadden Hoe leid je de verkoop van erfpachtobjecten in goede banen? Staatsbosbeheer stond voor deze opgave. Mede op verzoek […]

Gemeente Hoogeveen

Gemeente Hoogeveen Sportcampus Bentinckspark De gemeente Hoogeveen had de wens een verouderd en zielloos sportpark vlakbij het centrum te herontwikkelen tot een […]

Gemeente Doetinchem

Gemeente Doetinchem Woongebied Wijnbergen Het woongebied Wijnbergen bestaat uit twee woongebieden met ruimte voor in totaal duizend woningen. Tussen beide gebieden loopt […]

Gemeente Dronten

Gemeente Dronten Grondexploitatie nader onderzocht Het college van B&W wilde weten hoe doeltreffend en doelmatig de grondexploitaties in hun gemeente tot stand […]