Gemeente Doetinchem

Woongebied Wijnbergen

Het woongebied Wijnbergen bestaat uit twee woongebieden met ruimte voor in totaal duizend woningen. Tussen beide gebieden loopt de Ecologische Verbindingszone Kapperskolk. Het ontwikkelingsproces van het gebied was vastgelopen en de gemeente had behoefte aan een projectleider die dit weer vlot kon trekken.

We hebben in dit project allereerst gefocust op het verbeteren van de onderlinge relaties van alle betrokkenen. De partijen waren in een juridische strijd beland, waarin de advocaten van de projectontwikkelaars kwamen inspreken bij de gemeenteraad. Ook het interne projectteam kon een nieuwe impuls gebruiken.

Met alle interne en externe betrokkenen hebben we een nieuwe start gemaakt. Ook is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken, de vervolgstappen en de beslismomenten. Vervolgens hebben we in een interactief proces stapsgewijs gewerkt aan de totstandkoming van Stedenbouwkundige Plannen, inclusief een goede verbinding met de financiële en juridische kanten van de ontwikkeling.

Dit heeft geleid tot een soepeler samenwerking tussen alle betrokkenen, waarna de Stedenbouwkundige Plannen met breed draagvlak zijn vastgesteld. Daaruit volgden overeenkomsten met de betrokken ontwikkelende partijen en de woningcorporatie. Tegen de tendens van de economische crisis in, kwam deelgebied Buitenplaats Wijnbergen met 750 woningen meteen volop in ontwikkeling. Dat gold vanwege de economische crisis niet voor het deelgebied met 250 woningen en hoge ecologische ambities. Voortbordurend op de eerdere plannen heeft de gemeente de planontwikkeling voor De Kwekerij recent weer opgepakt.

Goffe koppelt vakmanschap aan een uitstekende communicatie. Daardoor was hij in staat een bijna vastgelopen gebiedsontwikkeling weer vlot te trekken.

Eric Wijnroks, hoofd afdeling Fysieke Ontwikkeling gemeente Doetinchem