Gemeente Dronten

Grondexploitatie nader onderzocht

Het college van B&W wilde weten hoe doeltreffend en doelmatig de grondexploitaties in hun gemeente tot stand kwamen. Daarom vroegen zij om een onderzoek naar het beleid, de organisatie, het proces en de uitvoering van grondexploitaties.

We hebben hiertoe eerst een normenkader vastgesteld, samen met betrokkenen ambtenaren en bestuurders.

Zo waren we in staat de uitkomsten te beoordelen. Daarna hebben we het onderzoek uitgevoerd, inclusief een beknopte audit.

Het eindrapport hebben we voorzien van een heldere (ook voor de leek leesbare!) toelichting op het instrument van grondexploitaties. Het college heeft de conclusies uit ons eindrapport overgenomen, en heeft de aanbevelingen laten uitwerken.

De pragmatische doortastende aanpak, gecombineerd met een goed kennisniveau, zorgde voor een prettige samenwerking.

Rob Tax, manager ruimtelijke en economische ontwikkeling gemeente Dronten