KRACHT VAN HET GEHEEL

AFSTAND MAAKT ZAKEN WEER HANTEERBAAR

Beleidsadvies

Goffe Venema adviseert in situaties waarin veel partijen betrokken zijn, met verschillende belangen en invalshoeken. Vaak in de ambtelijke wereld, veelal met directies en besturen. Vergelijk het met een mozaïek.

Sta je dichtbij, dan zie je alleen de stukjes. Met hun eigen vorm en soms hun scherpe randjes. Pas als je afstand neemt, zie je de kracht van het geheel.