PURUS IS TRANSPARANT

ZUIVER IN COMPLEXE OPDRACHTEN

Purus Advies

Purus Advies staat voor puur, zuiver en transparant. Goffe Venema werkt vaak (en graag!) aan complexe, gevoelige opdrachten. Hij kent het speelveld, vanuit zijn stevige ervaring als adviseur op verschillende terreinen.

Goffe werkt sinds 1992 als organisatie- en beleidsadviseur, projectleider en procesmanager voor diverse organisaties.