Gemeente Hoogeveen

Sportcampus Bentinckspark

De gemeente Hoogeveen had de wens een verouderd en zielloos sportpark vlakbij het centrum te herontwikkelen tot een bruisende ontmoetingsplek voor sport, onderwijs en recreatie. Ze zochten hiervoor een geschikte projectleider.

We zijn gestart met het opstellen van een flexibel herontwikkelingsplan voor het park. Dit ontwikkelden we samen met een intern projectteam, het bestuur en alle externe belanghebbenden (omwonenden, scholen en sportverenigingen). Voor college en raad zijn bijsturingsmomenten ingebouwd qua tijd, geld en inhoud van het project. Omdat de investeringsbudgetten gaandeweg veranderden, hebben deze bijsturingsmomenten in de praktijk hun waarde bewezen – zonder dat daarbij afbreuk is gedaan aan het beoogde kwaliteitsniveau: een sportcampus met regionale uitstraling.

Naast de projectleiding verzorgden we ook de begeleiding van een aanbesteding en locatie-onderzoek voor verplaatsing van de wielervereniging.
De zogenaamde voetbaldriehoek werd, waar HZVV en v.v. Hoogeveen onderdak hebben gevonden, werd het eerst in Bentinckspark aan de Vaart gerealiseerd. In de jaren daarna werd ook topsporthal en Activum gebouwd met uitzicht op de eveneens nieuw gerealiseerde acht-laans atletiekbaan. Middelbare school Roelof van Echten heeft inmiddels ook z’n plek gekregen op het park.

Goffe heeft bij de ontwikkeling van het Bentinckspark een mooie combinatie van kwaliteiten laten zien. Hij is precies, resultaatgericht en hij blijft ook bij hobbels in verbinding met de meeontwikkelende partijen! Kortom: een stuwende kracht voor het Bentinckspark!

Mike Hacking, clustermanager Strategie, Beleid en Projecten gemeente Hoogeveen