Staatsbosbeheer

Verkoop erfpacht Wadden

Hoe leid je de verkoop van erfpachtobjecten in goede banen? Staatsbosbeheer stond voor deze opgave. Mede op verzoek van de Tweede Kamer werden ruim 360 objecten te koop aangeboden aan zittende erfpachters op de Waddeneilanden. Purus Advies verzorgde de projectcoördinatie.

Het ‘erfpachtdossier’ heeft vele  jaren grote invloed gehad op het functioneren en het imago van Staatsbosbeheer op de Waddeneilanden.

Het verkooptraject stond daarom in de belangstelling van betrokken erfpachters, eilandbesturen en de landelijke politiek. Veel verschillende elementen speelden een rol, zoals onder andere de methodiek van waardebepaling.

Purus Advies zorgde voor de dagelijkse aansturing van het projectteam en een zorgvuldig procesverloop met alle belanghebbenden. Alle verschillende elementen brachten we in kaart, zodat weloverwogen interne besluitvorming mogelijk werd. Het project werd in 2018 afgerond. Momenteel ondersteunt Purus Advies Staatsbosbeheer bij een aantal losse onderwerpen.

Purus is voor mij de geknipte organisatie om Staatsbosbeheer te helpen dit ingewikkelde onderwerp tot een goed einde te brengen. Goffe Venema is een snel denkende, creatieve en deskundige adviseur en organisator. Daarnaast is hij ook altijd goedgemutst en vol goede moed; dat helpt als je moeilijke zaken moet aanpakken.

Harry Boeschoten – Programmadirecteur Verkoop Wadden