De NAM

Aardbevingen en de woningmarkt

In maart 2014 benadert de NAM Purus Advies met de vraag leiding te geven aan de ontwikkeling en uitvoering van een regeling ter compensatie van waardedaling bij de verkoop in het aardbevingsgebied in Groningen. Een unieke opgave in een moeizame en complexe situatie.

Van meet af wordt de samenwerking gezocht met lokale makelaars en taxateurs. Zij kennen de lokale markt het beste. Samen met hen en in modelmatige analyses gespecialiseerde bureaus wordt een aanpak ontwikkeld om waardedaling door (het risico op) aardbevingen van verkochte woningen vast te stellen. Als de regeling begin 2020 tot een einde komt zijn circa 6.700 aanvragen behandeld en is een acceptatiegraad van 95% bereikt. Op verzoek van de Tweede Kamer laat de minister van Economische Zaken en Klimaat de regeling in 2021 door een externe commissie onderzoeken die positief oordeelt over zowel de juridische als taxatiekundige aspecten van de regeling

Purus Advies ondersteunt de NAM in de loop der tijd bij alle aspecten waar de aardbevingen raken aan het functioneren van de vastgoedmarkt.

Onder andere is – wederom met diverse (lokale) experts - een aanpak ontwikkeld om waardedaling van bedrijfsmatig en agrarisch vastgoed bij verkoop te compenseren. In samenwerking met Brink Management en Advies en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is het zogeheten Koopinstrument opgezet dat tot begin 2020 door de NAM wordt gefinancierd en daarna door de  Rijksoverheid. Vanaf 2016 kunnen via dit instrument woningen worden opgekocht waar verkoop via de reguliere markt niet lukt. Mede door het aantrekken van de woningmarkt ook in Groningen is de inzet van dit instrument van de NCG inmiddels gelukkig steeds minder noodzakelijk.

De brede kennis van, en ervaring met, de vastgoedmarkt van Goffe staat buiten kijf. Daarnaast is hij koersvast en toont hij altijd een scherp oog voor de behoefte van de klant, ook op de langere termijn. Het beleid om de effecten op de vastgoedmarkt te beoordelen en te compenseren zijn bij hem vanaf het begin af aan in goede handen geweest.

Thijs Jurgens, manager aardbevingsorganisatie NAM