Eigen Warmte Balk

Balk aardgasvrij in 2030

Een project in eigen dorp, hoe leuk en bijzonder is dat!  Energie Coöperatie Gaasterland (als trekker), gemeente De Fryske Marren, woningcorporatie Dynhus, AVK Plastics BV, plaatselijk belang Balk Vooruit en ondernemersvereniging Eigen Haard / De Stikke  hebben samen de ambitie om in 2030 aardgasvrij en CO2-neutraal te wonen en werken in Balk. Eigen lokale regie staat daarbij centraal. Purus Advies verzorgt de projectleiding.

 

Gemeente De Fryske Marren heeft Balk in haar Warmtevisie aangewezen als een van de vier startdorpen. Zowel vanuit klimaat- als sociaal-economisch opzicht is het een belangrijk project.

Het in mei 2022 afgeronde haalbaarheidsonderzoek toont aan dat een deel van de 1.900 woningen in Balk via een Warmtenet via aquathermie uit rivier de Luts en restwarmte van AVK verwarmd zou kunnen worden. Voor woningen aan de randen van Balk zijn individuele aardgasvrije oplossingen (warmtepompen) het meest reëel.

Vanaf augustus 2022 staat de communicatie en participatie met de inwoners en ondernemers van Balk centraal. We doen het mei en foar elkoar. Daarnaast wordt de komende periode het ontwerp en de businesscase van het Warmtenet verder uitgediept. Ook is er aandacht voor de toekomstige organisatie van het project en de collectieve warmtelevering via het warmtenet. Continu aandachtspunt is de financiering van de ontwikkelingsfase van het project. Daarin heeft het project met de gemeente een sterke medestander.

Meer informatie over het project is te vinden op www.eigenwarmtebalk.frl